boomvalk

Boomvalk

Boomvalk

De boomvalk is een zomervogel. Hij overwintert in tropisch Afrika. Hij trekt weg in augustus-september en keert terug in april-mei.