Dierenweetjes

Gladde slang

Gladde slang

De gladde slang is relatief klein en onopvallend en heeft in vergelijking met andere soorten een verborgen levenswijze en wordt daardoor zelden gezien.

Zandhagedis

Zandhagedis

Zandhagedissen hebben een sterke behoefte aan warmte, vandaar hun voorkeur voor heide en duinen met voldoende open zandige en zonnige plekken om op te warmen.

Bruine kikker

Bruine kikker

De bruine kikker is één van de algemeenste amfibieën in Nederland en België. Het is een grote, robuuste kikker met een zwarte vlek achter het oog.

Heikikker

Heikikker

De heikikker is een middelgrote kikker van ongeveer 8 cm met een wat spitse snuit. De kleur kan variëren van geelbruin tot roodachtig/groenig bruin.

Gewone pad

Gewone pad

De gewone pad is niet echt kieskeurig. Je vindt hem in bossen, weilanden en zelfs steden. Zolang er maar vochtige schuilplekken, voldoende eten en een poel in de buurt zijn.

Adder

Adder

De adder is een giftige, vrij zwaargebouwde, gedrongen slang met een korte staart, een brede driehoekige kop en een opvallende zigzagtekening op de rug.

Hazelworm

Hazelworm

De hazelworm heeft een voorkeur voor beboste gebieden met halfopen begroeiing en een vochtige bodem. Je kan ze aantreffen op open plekken in het bos.

Kamsalamander

Kamsalamander

De kamsalamander wordt hoogstens 15 cm lang maar met een beetje fantasie heeft hij het uiterlijk van een mini-dinosaurus.

Nijlgans

Nijlgans

Agressiviteit is het handelsmerk van de Nijlgans. Ze passen brute kracht toe om het nest van een andere vogel in te pikken, vooral van grauwe ganzen, maar ook roofvogels, kraaien, eenden en dergelijke.

Aalscholver

Aalscholver

De aalscholver is een vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere watervogel met gehaakte snavel.