boommarter

Alles wat je wilt weten over de Boommarter

Alles wat je wilt weten over de Boommarter

Boommarters komen vooral in bosgebieden waar bomen met holtes voorkomen waar ze hun nesten in kunnen maken.