buizerd

Buizerd

Buizerd

De laatste decennia is het aantal buizerds in de Benelux verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig, toen de vogel door gebruik van pesticiden bijna uitgestorven was.