waterhoen

Waterhoen

Waterhoen

Waterhoentjes zijn schuwe watervogels, die zich erg behoedzaam door het water voortbewegen. Wat opvalt is de rode bles op hun kop.