libelle

Grote Keizerlibel

Grote Keizerlibel

Het voorkomen van veel verschillende libelle-soorten duidt op veel variatie in water- en oevervegetatie, een goede waterkwaliteit en goed beheer.